OM zal en moet aantonen dat Baybasin een schurk is – en fraudeert daarom zelf met feiten en verklaringen

De ontnemingszaak

Download of print dit artikel: PDF

Download of print: de pleitnota

Al vanaf Baybasins arrestatie is het OM op zoek naar aanwijzingen voor een toename van vermogen die op drugshandel zou kunnen wijzen. Er is nog nooit iets gevonden. Toch wordt nu bij het gerechtshof in Den Bosch door de staat ruim 2 miljoen geëist. De nieuwe eis van het OM is behandeld op 19 mei (zie  Crimesite). Het gaat om drie zaken uit de jaren negentig en zoals steeds bestaat het bewijs uit afgeluisterde telefoongesprekken. Baybasin zou door het innen van een heroïneschuld eigenaar zijn geworden van een Turks restaurant in Amsterdam. Hij zou verder een heroïnehandelaar hebben afgeperst met een oude heroïneschuld en hij zou iemand onder druk hebben gezet rondom de verkoop van een stuk grond in Turkije. Intussen is verschillende malen aangetoond dat in de zaak Baybasin onder druk van Turkije ernstig geknoeid is met telefoongesprekken. Er zijn veel foute vertalingen en tekenen van manipulatie gevonden. De betrokken Turks-Nederlandse  politieman T.C. sprak in 2013 bij monde van zijn advocaat zelf over valsheid in geschrifte en oplichting (zie Feiten over Baybasin, klik naar jaar 2013). En een toenmalig financieel rechercheur,  verklaarde tegenover de rechter-commissaris dat het goed gebruik was om ontlastende verklaringen uit het proces-verbaal weg te laten. Tijdens de zitting op 19 mei in Den Bosch werd duidelijk dat dit ook in deze drie zaken het geval was.

 

De vordering blijkt te berusten op onjuiste oude vertalingen van telefoongesprekken, waarin bewust persoonsnamen zijn vervangen en waarbij ontlastende gespreksfragmenten zijn weggelaten. Ook ontlastende verklaringen van derden en ontlastende officiële documenten zijn weggelaten.

 

Het restaurant in Amsterdam is nooit van Baybasin geweest. De naam van de werkelijke eigenaar was overigens al vanaf 1999 bij de politie bekend. Hij is toen gehoord en heeft een voor Baybasin ontlastende verklaring afgelegd, die niet in het dossier is opgenomen. In de samenvattingen van de telefoongesprekken zijn stukken tekst toegevoegd en weggelaten, waaronder persoonsnamen, waardoor de indruk wordt gewekt dat Baybasin het restaurant inderdaad voor een deel  had overgenomen. De foute en onvolledige vertalingen zijn pas ontdekt door de verdediging in een door het hof  bevolen nieuwe vertaling. Zie de voorbeelden op pagina 13 van de pleitnota.

Ook in de zaak van heroïnehandelaar Gül, die door Baybasin zou zijn afgeperst (en waardoor hij miljoenen winst zou hebben behaald) is sprake van weglaten of toevoegen van persoonsnamen. Nu de telefoongesprekken opnieuw zijn vertaald, blijkt dat Baybasin het niet heeft over heroïnehandelaar Celal Gül, maar over Celal Deniz, de boekhouder van  de familie Baybasin, die geld in eigen zak had gestoken en dat moest terugbetalen. De achternaam Gül noemt Baybasin nergens. Die is aan de Nederlandse vertaling toegevoegd. En de achternaam Deniz is uit de vertaling weggelaten.

Bij de zogenaamde afpersing rondom het stuk bouwgrond was sprake van een puur zakelijk geschil, waarin Baybasin bovendien niet voor zichzelf optrad, maar bemiddelde voor zijn zwager Ebendin Gündes. De fictieve miljoenenwinst die Baybasin hiermee zou hebben behaald, wil  de staat  nu terugvorderen. En ook in deze zaak worden weer ontlastende verklaringen en documenten buiten het dossier gehouden. Er wordt een oud taxatierapport gepresenteerd. De betrokken rechercheur Jeroense verzuimt te vermelden dat er recentere rapporten zijn, waaruit  blijkt dat de waarde van het perceel bijna nihil is. Het geschil is destijds in een civiele procedure opgelost en Gündes heeft het perceel in 2004 uiteindelijk met verlies verkocht voor enkele duizenden euro’s. Baybasin zelf kan in deze zaak dus geen financieel voordeel hebben behaald.

Het is navrant om in de verklaring van Jeroense te lezen hoe hij in 2010 op verzoek van de rechter een poging deed om het terrein te bezoeken.  Het was slecht weer. Hij raakte de weg kwijt, kon geen beschrijving geven, kon geen foto maken. Maar in het dossier presenteert hij  het als een afgebouwd luxe flatgebouw, een miljoenenproject. Via Streetview is het gebouw nu makkelijk te vinden. En een foto is er ook: het is een bouwval.

Beluister de emotionele reactie van Baybasin in zijn laatste woord tijdens de zitting.