De stichting

gepubliceerd op 1 januari 2011

Welkom op de website van de Bakker Schut Foundation for Universal Rights Research. Het doel van deze stichting is onderzoek te doen (of te stimuleren) naar zaken waarbij mensen in hun grondrechten worden aangetast door corruptie van malverserende overheden of andere organisaties. Daarnaast wil de stichting dergelijke misstanden openbaar maken. De stichting opereert onafhankelijk van sponsors, nationale overheden en/of politieke organisaties. lees meer   »

akte van oprichting

gepubliceerd op 23 juni 2010

Op eenentwintig mei tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. JOZEF HUBERTUS JOANNES MARIE HAMANS, notaris gevestigd te AMSTERDAM: lees meer   »

pieter herman bakker schut

gepubliceerd op 23 juni 2010

Pieter Herman Bakker Schut was advocaat. Hij leefde van 1941 tot 2007. Kort voor zijn overlijden kreeg hij van de Amsterdamse Orde van Advocaten de Dekenprijs uitgereikt omdat hij een levenlang een authentieke honger naar gerechtigheid combineerde met een ongehoorde dosis strijdlust. Want Bakker Schut (‘PHBS’) was een bijzondere advocaat. lees meer   »