De feiten over Baybasin (update oktober 2017)

Lees en/of download de PDF-versie.

Het dossier in de zaak Baybasin is omvangrijk en gecompliceerd. Daarom publiceren wij regelmatig een bijgewerkt chronologisch overzicht vanaf 1989, voorzien van hyperlinks.  Hieronder staan de meest recente ontwikkelingen.

 

Mei 2017
Het OM probeert de oude ontnemingszaak na 20 jaar nieuw leven in te blazen. Al vanaf Baybasins arrestatie is men op zoek naar aanwijzingen voor een vermogenstoename die op drugshandel zou kunnen wijzen, maar er is nog nooit iets gevonden. Toch wordt nu bij het gerechtshof in Den Bosch door de staat ruim 2 miljoen geëist (zie het verslag van de zitting door Crimesite en de pleitnota. Het gaat om drie zaken uit de jaren ’90. De vordering blijkt volledig te berusten op onjuiste oude vertalingen van telefoongesprekken, waarin bewust persoonsnamen
zijn vervangen en ontlastende gespreksfragmenten zijn weggelaten. Een nieuwe vertaling op last van de rechter bracht dit aan te licht. Ook ontlastende verklaringen van derden en ontlastende officiële documenten zijn uit het dossier weggelaten. Zie ook: OM zal en moet aantonen dat Baybasin een schurk is – en fraudeert daarom zelf…

 

Juli 2017
In juli brengt Mr Aben een negatief advies uit over het herzieningsverzoek. De verdediging reageert met een fel en overtuigend antwoord (klik hier voor een verkorte versie). De Hoge Raad moet nu een definitief oordeel geven. Dit kan nog enige tijd op zich laten wachten.
Vier dagen ervoor wordt de vordering in de ontnemingszaak ondanks de sterke tegenargumenten toch toegekend en wordt in de zaak Demmink door het OM een persverklaring uitgegeven dat er wegens gebrek aan bewijs definitief geen vervolging zal plaatsvinden. Onvermeld blijft dat het door het hof eerder opgedragen onderzoek naar het door de slachtoffers aangedragen bewijs uit Turkije, niet had kunnen plaatvinden omdat Turkije iedere medewerking hieraan weigerde.

 

Oktober 2017
De situatie in het Midden Oosten verandert. IS lijkt verslagen en de Koerden hebben daarin een grote rol gespeeld. Baybasin heeft gedurende zijn detentie steeds nauwe contacten onderhouden met Koerdische politieke leiders. Hij heeft geleidelijk steeds meer stelling genomen tegen het Turkije van Erdogan en hij zet zich nu volmondig in voor een onafhankelijk Koerdistan. Stichting Restore Justice organiseert een bijeenkomst waar o.a. vertegenwoordigers van de Koerden aanwezig zijn.