Reactie op de conclusie van de advocaat-generaal

 

De advocaat-generaal (AG) en zijn team schreven een Conclusie van 1730 bladzijden. Dat lijkt veel. Maar ze trokken er zes jaar voor uit.

De verdediging kreeg veertien (14) dagen om te reageren. Dat heeft dus weinig van doen met het beginsel equality of arms. Na het lezen van de 1730 bladzijden heeft ze een reactie van 53 bladzijden geschreven, plus een appendix ‘DE VIJF INDIVIDUELE ZAKEN’: een overzicht van de nova en een reactie op de Conclusie van de AG’ van 103 pagina’s.

Afgezien van het immuniseren (het alles recht- en naar zich toe praten) door de AG valt op dat hij onwelgevallige deskundigen, d.w.z. deskundigen die ontlastende resultaten krijgen, systematisch afschiet.

Lees het volledige document, voorafgegaan door een leeswijzer, in de PDF-versie die ook is te downloaden.