Na zes jaar onderzoek: de conclusie van de AG.

download of print: pdf

In de door Hüseyin Baybasin aangespannen  herzieningszaak (een verzoek om een nieuw proces) zal  advocaat-generaal mr. D.J.C. Aben morgen – na een zoektocht van zes jaar – tot een afrondend advies komen. Zijn conclusie staat opgeschreven in  1700 pagina’s, zo kondigde  NRC/Handelsblad vorige week aan.  

 

 De herzieningsaanvraag van Baybasin dateert van april 2011. Het verzoek vormde de aanzet voor een door mr. Aben geïnitieerd onderzoek dat jaren voortsleepte. Na afronding van het onderzoek diende Baybasin begin vorig jaar 101 aanvullende nova (nieuwe elementen/bewijsstukken) in bij de Hoge Raad, ter ondersteuning van zijn oorspronkelijke aanvraag. Een zaak kan slechts worden herzien wanneer sprake is van een novum: een nieuw gegeven waarvan de rechter die destijds over de zaak oordeelde nog geen kennis had. Het onderzoek in herziening had meer dan honderd van dergelijke nieuwe feiten opgeleverd, die het gelijk van Baybasin bevestigden: het bewijs in zijn zaak was vervalst. Er was samengewerkt met de Turkse politie. Er waren opmerkelijk veel fouten gemaakt door vertalers, er was handjeklap gespeeld door slordige technische deskundigen, er was uiterst slordig omgesprongen met woorden, begrippen en uitspraken, altijd in het nadeel van de verdachte.

Nadat Baybasin deze aanvullende nieuwe feiten had voorgelegd aan de Hoge Raad is het lange tijd muisstil gebleven. Het wachten was op de eindconclusie van mr. Aben. Tussentijds heeft Baybasin de Hoge Raad nog geïnformeerd over de dubieuze reputatie van één van de technische deskundigen die de advocaat-generaal adviseerde in het herzieningsonderzoek, de ingenieur in de bedrijfskunde Bas van den Heuvel (vierde aanvulling op de herzieningsaanvraag).

 

Begin 2017 werd de stilte doorbroken en ontving de advocaat van Baybasin, mr. Adèle van der Plas, een aantal nieuwe onderzoeksverslagen van door de advocaat-generaal nog in 2016 verricht nieuw onderzoek.  Baybasin mocht daarop nog binnen een termijn van zes weken reageren. Dit is gebeurd in de vorm van twee extra aanvullingen op de originele aanvraag.  Het gaat om de vijfde aanvulling op de originele aanvraag, waarin een reactie wordt gegeven op de resultaten van door mr. Aben verricht extra technisch onderzoek. Deze nieuwe resultaten van onderzoek vormen, zo laat dit document zien, een hernieuwde bevestiging van het feit dat er flink is gerommeld met het in de zaak gepresenteerde bewijsmateriaal. In de zesde aanvulling op de aanvraag  reageert Baybasin nog op enkele recent door een nieuw ingeschakelde  tolk gedane vertalingen van voor het bewijs cruciale Koerdische telefoongesprekken. Deze nieuwe vertalingen kunnen volgens de internationaal befaamde linguïst in de Koerdische taal, Baran Rizgar, de toets der kritiek op geen enkele wijze doorstaan.