Turkse slachtoffers bedreigd na verzoek Demmink te vervolgen

De twee Turkse mannen, Mustafa Y. en Osman B., die op 24 oktober 2012 het Gerechtshof in Den Haag hebben verzocht alsnog de vervolging van Demmink te bevelen wegens seksueel misbruik midden jaren negentig – toen zij 12 respectievelijk 14 jaar oud waren –  zijn in Turkije ernstig bedreigd en mishandeld.

Van hun verzoek werd mede in de Turkse media melding gemaakt. Met name de Turkse krant VATAN deed op 27 oktober 2012 uitgebreid verslag van de klachten van de twee Turkse mannen en de weigering van het Nederlands Openbaar Ministerie deze officieel te onderzoeken.

 

Het daarop volgende weekend zijn de twee jongemannen en hun familieleden benaderd en bedreigd door Emin Arslan, de voormalige plaatsvervangend chef van de Turkse nationale politie. Hetzelfde gebeurde met de journalist Burhan Kazmali die als eerste publiceerde over de bezoeken van Joris Demmink aan Turkije en zijn misbruik van de twee toen minderjarige jongens. De jongens is geld aangeboden en een nieuwe Turkse advocaat, die de in Nederland ingediende klacht bij het Gerechtshof te Den Haag moest intrekken. Deze nieuwe advocaat zou tevens namens hen een procedure tegen hun Nederlandse advocate moeten beginnen. Aan de journalist werden twee namen gegeven van medewerkers van het Nederlandse Ministerie van Justitie aan wie mededeling moest worden gedaan van het intrekken van de aangiften tegen Demmink.

 

Osman is ernstig fysiek mishandeld toen hij weigerde hieraan mee te werken. Mustafa is met zijn gezin in veiligheid gebracht in een safe house. Nog vorige week is de journalist Burhan Kazmali opnieuw benaderd door Emin Arslan en een familielid met de eis het nieuwe adres van Mustafa af te geven. Nadat Kazmali dit weigerde is hij op straat bewusteloos geslagen. Van alle intimidaties en mishandelingen is ondertussen aangifte gedaan. Door de Turkse autoriteiten is tot op heden geen actie ondernomen ter bescherming van de slachtoffers.

 

Op 21 december jl. hebben drie leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zich gewend tot de Turkse ambassadeur in de Verenigde Staten met het verzoek aan deze zaak aandacht te besteden en de bescherming en rechten van deze slachtoffers te waarborgen.

 

Over deze kwestie heeft Adèle van der Plas, advocaat van de twee Turkse slachtoffers, vandaag een persverklaring uitgebracht.