Staat betaalt bijna achtendertig mille aan advocaatkosten voor Demmink

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft tot op dit moment 37.644,05 Euro betaald aan advocaatkosten voor de gepensioneerde secretaris-generaal mr.J.Demmink, die de laatste twintig jaar regelmatig geconfronteerd wordt met beschuldigingen over seks met jongetjes.

 

 Volgens minister I.W.Opstelten gaat het om ongefundeerde aantijgingen: ‘Van enige grond voor de juistheid van de beschuldigingen is niets gebleken. Onze rechtsstaat biedt daartegen bescherming. Deze bescherming geldt onverkort ook voor de betrokken ambtenaar.’ Dat is de reden dat de staat betaalt.

 

De stichting De Roestige Spijker deed begin dit jaar een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om informatie te krijgen over de financiële en juridische ondersteuning die Demmink krijgt. Directeur-generaal  G.N.Roes van Rechtspleging en Rechtshandhaving antwoordt op vrijwel alle vragen. Hij beroept zich op artikel 69 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dat een ambtenaar naar billijkheid schadeloos kan stellen. ´Toepassing van die betaling achten wij aangewezen omdat moet worden aangenomen dat mr.Demmink voorwerp van de publicaties werd in verband met zijn functie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.´

 

Demmink wordt bijgestaan door advocaat H.J.A.Knijff van het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Eind augustus 2004 dient het kantoor een declaratie in van 12.032,69 Euro. Panorama en de Gaykrant hadden toen bericht over de voorkeur voor jongetjes van de topambtenaar. Ook met het NOS journaal was advocaat Knijff  in de weer geweest. Begin dit jaar stuurde het advocatenbureau een laatste rekening naar de staat van 9.268,00 Euro. Kort daarvoor had het Algemeen Dagblad bericht over de contacten uit de jaren negentig van Demmink met een jongenspooier in Den Haag. In 2007 deed Baybasin als eerste aangifte tegen Demmink wegens misbruik van Turkse minderjarigen en malversaties in Baybasin’s eigen strafzaak.Ook dagvaardde Baybasin de secretaris generaal dat voorjaar in kort geding. Direct na de aangifte over het misbruik bracht Demmink een bezoek aan de gevangenis waar Baybasin was gedetineerd. Dat bezoek werd door Baybasin als ´intimiderend´ervaren. In september 2008 deed het Turkse slachtoffer Mustafa persoonlijk aangifte tegen Demmink wegens seksueel misbruik op twaalfjarige leeftijd. De declaraties van mr. Knijff belopen over 2007, 2008 en 2009 een bedrag van in totaal € 14.891,10.