De conclusie van de procureur-generaal in 2012 en de reactie van Baybasin

Eind oktober zal de Hoge Raad beslissen of de feiten, waarvoor Hüseyin Baybasin in Nederland tot levenslang is veroordeeld, opnieuw zullen worden onderzocht en getuigen opnieuw zullen worden gehoord. Ook zal dan worden nagegaan in hoeverre ‘valse’ en ‘onjuiste’ bewijzen tot zijn veroordeling hebben geleid. Als de Hoge Raad het verzoek van de procureur-generaal volgt om nader onderzoek te doen, dan zal ook het verzoek van Baybasin’s raadsvrouwe mr. Adèle van der Plas tot opschorting van de gevangenisstraf van haar cliënt gedurende het onderzoek, moeten worden beantwoord.

Cruciaal in de aanvraag tot herziening is Baybasin’s vermeende rol bij het aanzetten tot moord in een theetuin in Istanbul en zijn aandeel in drugssmokkel met twee schepen in Turkije. Volgens zowel het hoofd van de politie in Istanbul als de rechtbank voor staatsveiligheid heeft Baybasin niets met beide zaken te maken en is hij daar in Turkije nooit voor veroordeeld. De procureur-generaal wil opnieuw getuigen horen zoals klokkenluiders en tolken en hij wil klaarheid brengen in hoeverre telefoontaps zijn gemanipuleerd.

Baybasin zit inmiddels veertien en een half jaar vast in de gevangenis wat voor Nederlandse begrippen een fenomeen is.

 

De conclusie van de procureur-generaal kan hier worden gedownload.

 

Het commentaar van Baybasin en zijn verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde straf kan hier worden gedownload.