United States of Kurdistan

Klik hier voor PDF-versie.

De situatie in het Midden Oosten is nog steeds aan verandering onderhevig. IS leek in 2017 te zijn verslagen, een resultaat waaraan de Koerden een grote bijdrage hebben geleverd. Maar de onrust en het geweld in het gebied zijn nog altijd niet voorbij en de Koerden lijken weer aan hun oude lot te worden overgelaten. Baybasin is vanuit zijn gevangenschap politiek zeer actief.Hij becommentarieert de politieke ontwikkelingen zo veel als mogelijk, zo laat zijn eigen website zien en hij onderhoudt nauwe contacten met andere Koerdische politieke leiders.

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zoals de opkomst van ISIS onder de protectie van het Turkije van Erdogan en diens grootscheepse aanvallen op de Koerdische bevolking zelf, hebben hem steeds meer overtuigd van de actuele noodzaak van een onafhankelijk Koerdistan.

Om dit te realiseren heeft hij met politiek gelijkgestemden op 24 juli 2018 in Lausanne de regering in ballingschap van de United States of Kurdistan opgericht. Het doel is daarin de diverse Koerdische groepen samen te brengen en overeenstemming te bereiken met Israel, de Verenigde Staten en Europa over het vestigen van een nieuwe staat, The United States of Kurdistan, op het oude grondgebied van de Koerden.
De oprichtingsbijeenkomst vond plaats in hotel D’Ouchy in Lausanne, hetzelfde hotel waar in 1923 het verdrag van Lausanne werd getekend. Het was het verdrag waarin het oorspronklijke Koerdisch grondgebied werd verdeeld onder Turkije, Syrië, Irak en Iran, ondanks de belofte van Koerdische autonomie die eerder was vastgelegd in het verdrag van Sèvres van 1920.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 24 juli 2018 werd Baybasins initiatiefverklaring voorgelezen. Deze spreekt voor zich.