Herzieningsverzoek Baybasin bij Hoge Raad

Namens Baybasin is op 18 april 2011 een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Het verzoek schetst een onthutsend beeld van de achtergronden van de strafzaak tegen Baybasin en de wijze waarop deze vanuit Turkije in samenspraak met de Nederlandse justitiële autoriteiten in elkaar is gezet.

Eerder gaf Ybo Buruma, voorzitter van de TCEAS die de zaak onderzocht, een herzieningsverzoek een goede kans van slagen. Er zijn belangrijke nieuwe feiten naar voren gekomen, die een vrijspraak of een niet-ontvankelijkheidsverklaring van het openbaar ministerie zeer aannemelijk maken. Zijn commissie durfde zelf echter geen omvattend onderzoek te initiëren. Zij concludeerde niet te hebben kunnen vaststellen dat de telefoontaps in de zaak Baybasin waren gemanipuleerd. Het herzieningsverzoek laat zien dat deze conclusie aan alle kanten rammelt.

 

De door de commissie ingeschakelde deskundigen waren het met elkaar eens over mogelijke manipulatie van vijf van de zes onderzochte gesprekken. Voorts analyseert het verzoek de diverse ‘blinde vlekken’ die de commissie kennelijk parten hebben gespeeld.

 

Twee belangrijke getuigen die de commissie zouden hebben kunnen inlichten over de wijze waarop in Turkije gemanipuleerde taps in de Nederlandse tapkamers terecht waren gekomen, zijn niet gehoord.

 

De resultaten van een onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2003, naar de veiligheidshiaten in de Nederlandse tapkamers, is door de commissie over het hoofd gezien.

 

download hier het verzoek (.pdf, 1.8MB)