Turks onderzoek

In januari 2007 is daarnaast door de hoge Turkse veiligheidsfunctionaris Hüseyin Celebi een onderzoeksrapport met de naam EK RAPOR ingediend bij het Hoofd van de Generale Staf en de Politie, de Hoge Raad en het Ministerie van Justitie van Turkije. Dit rapport vormde een samenvatting van een uitgebreider rapport van 10 december 2006 van dezelfde Celebi, dat de rol van de Turkse Staat en overheidsfunctionarissen beschrijft in de internationale drugssmokkel tot eind jaren ‘90.

Het Rapport van januari 2007 spitst zich toe op de Nederlandse strafzaak tegen Baybasin, vooral op de wijze waarop deze in elkaar is gezet via een “complot” tussen Turkse “belanghebbenden” en Nederlandse, Duitse en Engelse justitiële en politiefunctionarissen. Het rapport beschrijft dat Baybasin in feite is gestraft vanwege zijn bemiddelingsrol indertijd tussen de Turkse militaire autoriteiten en de PKK en omdat hij publiekelijk de betrokkenheid van hoge Turkse regeringsfunctionarissen en politici bij de internationale heroïnehandel aan de kaak stelde. Volgens het rapport is de medewerking van Nederland in deze “set-up” tegen Baybasin verkregen door het chanteren van een hoge Nederlandse justitieambtenaar over wie in Turkije een dossier was opgemaakt wegens zijn betrokkenheid daar bij seksueel misbruik van minderjarigen.

Eind 2007 is het aanvankelijke geheime EK RAPOR door de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali naar buiten gebracht op de site van de Turkse krant Yalova. Volgens Kazmali betreft het een in opdracht van de huidige Turkse overheid opgesteld rapport. Tegelijkertijd publiceerde Kazmali zijn interviews met diverse Turkse (oud)politiefunctionarissen en hun betrokkenheid indertijd bij de zaak Baybasin in Turkije.

Eén van hen is Necdet Menzir, voormalig hoofd van politie te Istanbul en voormalig Minister van Staat en Transport. De ook door Kazmali geïnterviewde politiefunctionaris Mehmet K. vertelde hem dat hij indertijd de bedoelde Nederlandse hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie moest beveiligen bij zijn bezoeken aan Turkije. Tevens sprak Kazmali met Mustafa Y. toen 12 à 13 oud, en Osman B. indertijd 14 jaar oud: de twee jongens die indertijd door K. van straat werden gehaald om de betreffende Nederlandse ambtenaar bij zijn bezoeken aan Turkije gezelschap te houden.

Het EK RAPOR van januari 2007 beschrijft het scenario dat indertijd vanuit Turkije is gevolgd om Baybasin politiek onschadelijk te maken. Dit scenario hield in dat Baybasin zogenaamd in Turkije delicten zou plegen en dat de berechting ervan in Nederland zou plaats vinden. Om deze opzet te realiseren, wist de toenmalige Turkse regering de medewerking van de Nederlandse justitiële autoriteiten en de Nederlandse politie te verkrijgen. Het rapport meldt dat uit Turkije aan Nederland telefoongesprekken werden verstrekt afkomstig uit onderzoek op Baybaşin van de Turkse veiligheidsdiensten uit de periode 1989 tot 1997. Er werd volgens het rapport een scenario opgezet waarbij de gesprekken die voor 1997 waren gevoerd, zodanig werden gemixt dat het leek alsof ze na 1997 hadden plaatsgevonden en over misdrijven gingen.