Dertien jaar detentie

Hüseyin Baybasin brengt al ruim 13 jaar door in een Nederlandse gevangenis. Tot eind 2003 zuchtte hij onder het uiterst zware, inhumane EBI-regiem te Vught. Verlengingen van zijn verblijf in de EBI werden keer op keer gelegitimeerd met anonieme berichten dat hij zou willen ontsnappen. Hetzelfde gold voor de vele isolaties die hem tot voor kort bleven achtervolgen. Concrete feiten ter staving van deze ontsnappingsberichten hebben altijd ontbroken.

Momenteel is hij onder behandeling van een vertrouwensarts voor de ernstige posttraumatische stress-stoornis die hiervan het gevolg zijn. Zijn vier kinderen die in Londen zijn opgegroeid, heeft hij gedurende 12 jaar niet kunnen zien. Vorig voorjaar mochten zij voor het eerst Engeland uitreizen en konden zij bij hem op bezoek komen. Het was de eerste keer dat hij zijn jongste zoon die na zijn arrestatie werd geboren, kon omarmen.

Vanuit de gevangenis heeft Baybasin zijn boek Trial by Silence gepubliceerd. Er zijn jaren geweest dat Baybasin in de gelegenheid werd gesteld te schilderen binnen de gevangenis. Van de stroom van schilderijen die dit opleverde, is een deel in Diyarbakir verkocht ten behoeve van tehuizen voor dakloze kinderen. Via interviews en een eigen website in Turkije bemoeit Baybasin zich nog steeds publiekelijk met de politieke en economische ontwikkelingen daar. Nog steeds ijvert hij ongebroken voor gelijke democratische rechten voor zijn volk, de Koerden. Het doet hem deugd dat de nieuwe Turkse machthebbers op dit moment ook stappen hebben gezet in de richting van dit ideaal.