Kijk, luister en huiver

gepubliceerd op 22 januari 2018

Kees van der Plas *

 

Het gebeurt niet vaak dat Ton Derksen de gelegenheid krijgt om rustig zijn mening te geven op de Nederlandse televisie. Meestal past het onderwerp niet in de vrolijke sfeer van onze actualiteitenprogramma’s en heeft op een enkele uitzondering na de gespreksleider zich nauwelijks in het onderwerp verdiept. Maar deze keer was dat anders, bij “5 uur Live” van RTL 4, maandag 8 januari. De presentatrice had haar werk gedaan en zich goed ingelezen. Er werden relevante vragen gesteld en Derksen kreeg voldoende gelegenheid daarop te antwoorden. Ook één van de gevangenisdirecteuren van de groep Restore Justice kwam aan het woord: Frans Douw, de ex-directeur van PI Zuyderbosch, die Baybasin tijdens zijn detentie daar persoonlijk heeft leren kennen en die niet langer wil blijven zwijgen.
De video circuleert intussen op internet. Kijk, luister en huiver. Want dit is de essentie van de zaak Baybasin: een fout maken en geen ongelijk willen bekennen. En daarom een onterecht tot levenslang veroordeelde buitenlander gewoon 20 jaar laten zitten. Zo simpel is het. En precies daarom is het zo erg: https://vimeo.com/251231808. 

.

* Kees van der Plas is bestuurslid van de Bakker Schut Stichting

Click for TV show transcript in English 

Vernietigende kritiek op conclusie advocaat-generaal Aben

gepubliceerd op 21 december 2017

Kees van der Plas *                                                   Zie ook de PDF-versie

 

Afgelopen zomer verscheen de conclusie van advocaat-generaal mr. Aben, waarin de Hoge Raad wordt ontraden om de levenslange gevangenisstraf van Hüseyin Baybasin te herzien. Op de hoofdzaken van het ruim 1700 pagina’s tellende bijna onleesbare rapport, waaraan bijna zes jaar is gewerkt, is eerder uitvoerig gereageerd door de verdediging. Deze heeft met name de aandacht gevestigd op het afserveren door Aben van hem onwelgevallige deskundigen en op het feit dat de tapkamers bewijsbaar niet manipulatie-proof waren.
Ook wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft nu gereageerd, met zijn derde boek over de zaak Baybasin, Rammelende argumenten voor de Hoge Raad.

Derksen schreef eerder al twee boeken, waarin hij aantoonde dat er in deze zaak gemanipuleerd is met telefoontaps en dat die vervolgens ook nog eens doelbewust verkeerd zijn vertaald en geïnterpreteerd. Baybasins advocaat heeft zestien jaar lang tevergeefs om de originele bandopnames verzocht. Een dertigtal van de zesduizend telefoontaps is enkele jaren geleden uiteindelijk vrijgegeven en toen pas bleek hoe omvangrijk de manipulaties waren. De Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie en de Turkse politie moeten hun vervalsingen zorgvuldig op elkaar hebben afgestemd. Dat is ook aan de Hoge Raad in het herzieningsverzoek voorgehouden.

Het nieuwe boek van Derksen is zeer goed leesbaar. Zijn analyses zijn zoals altijd vlijmscherp en dit keer gericht op de wijze van redeneren van mr. Aben. De advocaat-generaal gebruikt, zo laat Derksen zien, immuniserende strategieën, die bij voorbaat garanderen dat hij altijd gelijk krijgt. Wat er ook staat, wat er ook gezegd is, het wordt altijd geïnterpreteerd als onderbouwing van het schuldig zijn van Baybasin. Ook als het om cruciale foute vertalingen gaat, of als door de taptolken belastende woorden of zinnen zijn toegevoegd die nooit gezegd zijn. Het boek staat vol met voorbeelden van rammelende redeneringen en zelfs misleidingen Een kleine selectie: lees meer   »

Koerden betalen voor Trump’s cadeautje aan Iran

gepubliceerd op 4 november 2017

Kees van der Plas (*)

Klik hier voor de PDF-versie

Peter W. Galbraith was als Amerikaans diplomaat na de Golfoorlog nauw betrokken bij de politieke ontwikkelingen in Irak. Hij bespreekt deze week in  New York Review of Books de recente overname door Baghdad van Kirkuk. Evenals Hüseyin Baybasin in het vorige week geplaatste interview, laakt Galbraith de rol van Iran én het falen van de Verenigde Staten.  lees meer   »

Hüseyin Baybasin: “In the long term, an independent Kurdistan would serve as a partner to stabilize the region, it would set an example of successful democracy”

gepubliceerd op 29 oktober 2017

Hüseyin Baybaşin, a Kurdish activist from Turkey, resumed by the Public Prosecutor in captivity, has evolved to one of the fiercest opponents of Turkish President Erdogan.

He initially conceived of the viability of an ‘independent Kurdish region’ – now Baybaşin is convinced that only an ‘independent Kurdish state’ can provide a workable solution to the problems faced by the Kurdish people. Each discussion with other Kurdish leaders with whom he is in close contact, pursues that idea.  Continue to read: PDF-version

‘Een democratische Koerdische bufferstaat op de grens van Turkije, Syrië, Irak en Iran zal een stabiliserende factor zijn in het Midden Oosten’

gepubliceerd op 29 oktober 2017

Zie voor de volledige tekst de PDF-versie

Hüseyin Baybasin, de Turks-Koerdische activist die opnieuw door het Openbaar Ministerie in de wachttijd is gezet, ontwikkelde zich in gevangenschap tot één van de felste tegenstanders van president Erdogan. Dacht hij aanvankelijk nog over een ’zelfstandige Koerdische regio’ – nu is Baybasin overtuigd dat alleen een ‘zelfstandige Koerdische staat’ de echte oplossing is. lees meer   »

De schijn van wetenschappelijkheid van advocaat-generaal van de Hoge Raad Aben

gepubliceerd op 26 oktober 2017

Rudie van Meurs (*)

Klik hier voor de pdf-versie

Op korte termijn verschijnt een ‘pamflet’ waarin auteur Ton Derksen de ‘schijn van wetenschappelijkheid’ van de advocaat-generaal van de Hoge Raad mr. D.J.C. Aben zal ontmaskeren.  Aben had zeventienhonderd pagina’s en zes jaar nodig om vast te stellen dat er geen reden is de levenslange straf die Hüseyin Baybasin uitzit te herzien. Derksen zal in minder dan zeventig pagina’s duidelijk maken dat Aben ‘pseudowetenschap’ bedrijft en de waarheid niet onder ogen wíl en durft te zien.

 

Kort geleden, in een bijeenkomst in Leusden van ruim veertig ‘verontruste’ burgers, werd opnieuw duidelijk hoe ongeloof en verontwaardiging toenemen over de behandeling van de zaak-Baybasin. De bezoekers van de bijeenkomst waren overtuigd dat de veroordeling tot levenslang van Baybasin – een gerespecteerde Koerdische leider – gestoeld is op ‘verknipt bewijs’, aaneengeregen bewuste en onbewuste falsificaties in de bewijslast. Getuigen die zich uitspreken in het voordeel van Baybasin, worden door de advocaat-generaal geridiculiseerd. In de zeventienhonderd pagina’s van Aben, bedoeld om de handelwijze van het Openbaar Ministerie te rechtvaardigen, vergaat de waarheid in wijdlopigheid.

 

 

Vertegenwoordigers van de Stichting Restore Justice, die de bijeenkomst organiseerde, zeggen dat het Openbaar Ministerie koste wat kost wil voorkomen dat het blootgesteld wordt aan kritiek en dat het OM precedenten vreest. Jacques van Huet, voorzitter van de stichting, zegt: ‘Dat dit gaat ten koste van één persoon wiens leven is verwoest wordt op de koop toe genomen. Het gaat hier om de eenling tegenover het algemeen belang. Maar het is juist zo dat de rechtsstaat het individu dient te beschermen tegen de macht van de staat.’ lees meer   »

De feiten over Baybasin (update oktober 2017)

gepubliceerd op 20 oktober 2017

Het dossier in de zaak Baybasin is omvangrijk en gecompliceerd. Daarom publiceren wij regelmatig een bijgewerkt chronologisch overzicht vanaf 1989, voorzien van hyperlinks.  Lees en/of download daarvoor de PDF-versie.  Hieronder staan de meest recente ontwikkelingen.

lees meer   »

“Dit kan niet waar zijn”

gepubliceerd op 25 juli 2017

Klik hier voor PDF-versie

Iedereen die zich echt in de zaak Baybasin verdiept, reageert met ongeloof. Kan de rechter zich zo vergissen en dat ook zo lang volhouden? Bijna twintig jaar nu? Dat kan niet waar zijn.

Na ruim 6 jaar nieuw onderzoek heeft advocaat-generaal (AG) mr. Aben een 1730 pagina’s tellend advies aan de Hoge Raad gepresenteerd. Hij concludeert dat er geen reden is om de opgelegde levenslange gevangenisstraf te herzien. Baybasins advocate moest binnen 14 dagen reageren en heeft op 18 juli de belangrijkste tegenargumenten aan de Hoge Raad voorgelegd.

Het lange advies van de AG zal door slechts weinigen helemaal worden gelezen. Het vormt een perfect juridisch rookgordijn. Maar zoals uit de namens Baybasin ingediende reactie blijkt, valt op de argumentatie van de AG en de door hem aangedragen onderzoeksuitkomsten heel veel aan te merken.

lees meer   »

Reactie op de conclusie van de advocaat-generaal

gepubliceerd op 25 juli 2017

 

De advocaat-generaal (AG) en zijn team schreven een Conclusie van 1730 bladzijden. Dat lijkt veel. Maar ze trokken er zes jaar voor uit.

De verdediging kreeg veertien (14) dagen om te reageren. Dat heeft dus weinig van doen met het beginsel equality of arms. Na het lezen van de 1730 bladzijden heeft ze een reactie van 53 bladzijden geschreven, plus een appendix ‘DE VIJF INDIVIDUELE ZAKEN’: een overzicht van de nova en een reactie op de Conclusie van de AG’ van 103 pagina’s.

Afgezien van het immuniseren (het alles recht- en naar zich toe praten) door de AG valt op dat hij onwelgevallige deskundigen, d.w.z. deskundigen die ontlastende resultaten krijgen, systematisch afschiet.

Lees het volledige document, voorafgegaan door een leeswijzer, in de PDF-versie die ook is te downloaden.

Appendix: de vijf individuele zaken

gepubliceerd op 25 juli 2017

De zaak-Baybasin betreft in feite vijf verschillende zaken: de Öge-zaak , de heroïne-zaak, de Kentuckey-zaak, de gijzelingzaak en de Marsil-zaak.
In de appendix, bijgevoegd bij de reactie van de advocate, worden de vijf zaken stuk voor stuk besproken en wordt ook gedetailleerd ingegaan op de redenering en de conclusies van de advocaat-generaal.

Klik hier voor het PDF-document, met leeswijzer.