De strafzaak tegen de Santo Daime kerk

-pagina in bewerking-

Strafvervolging en het beroep op de vrijheid van godsdienstuitoefening

Sedert 1995 kent Nederland twee Santo Daime kerken, waarvan één in Amsterdam is
gevestigd. Zij werden opgericht als officiële dochterkerken van de Braziliaanse
ICEFLU-kerk.1 De Amsterdamse kerk luistert naar de naam Ceflu Cristi-Céu da Santa
Maria. Zij kent een bewogen geschiedenis van strafvervolgingen, waarin haar recht op
godsdienstvrijheid centraal staat. Inzet van deze procedures was de drank ayahuasca, het
heilig sacrament van de kerk dat tijdens de erediensten aan de kerkleden wordt verstrekt
en hiertoe uit Brazilië wordt geïmporteerd.

In de diverse procedures heeft de kerk zich, aanvankelijk met succes, beroepen op haar
fundamentele recht van godsdienstvrijheid zoals neergelegd in artikel 9 van het EVRM.
Dit luidt dat een ieder recht heeft op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst,
inclusief het belijden ervan.