ZAAK TURKSE SLACHTOFFERS TEGEN DEMMINK WORDT OP 16 DECEMBER 2013 VOORTGEZET

Op 24 oktober 2012 verzochten de Turkse slachtoffers Mustafa en Osman het Gerechtshof te Den Haag om het Openbaar Ministerie op te dragen Joris Demmink te vervolgen voor verkrachting en seksueel misbruik in Turkije midden jaren negentig. Het Gerechtshof Den Haag verwees de zaak naar het Gerechtshof te Den Bosch, die de zaak weer doorverwees naar het Gerechtshof te Arnhem. Vandaag vond een inleidende zitting plaats bij het Gerechtshof te Arnhem. Zowel de advocaat van Demmink als de advocaat-generaal hadden het hof om aanhouding van de behandeling gevraagd, omdat het Openbaar Ministerie een nieuw onderzoek was gestart naar een officieel Turks document waarin staat vermeld dat Joris Demmink op 20 juli 1996 Turkije was binnen gereisd. De advocaat van Mustafa en Osman heeft zich tegen dit verzoek om hernieuwd uitstel verzet. De redenen voor dit verzet zijn te lezen in de pleitaantekeningen.

Het Gerechtshof te Arnhem is het met Mustafa en Osman eens dat de zaak geen nieuw uitstel toelaat en heeft daarom besloten om op 16 december a.s. de inhoudelijke behandeling van de zaak voort te zetten.

 

Voor de achtergrond van de zaak,

zie de uitzending van Een Vandaag van 17 oktober 2013:

 

foto uitzending Een Vandaag 17.10.2013