De feiten over Baybasin (update juni 2017)

Het dossier in de zaak Baybasin is omvangrijk en gecompliceerd. Daarom publiceren wij regelmatig een bijgewerkt chronologisch overzicht vanaf 1989. Lees en/of download daarvoor de PDF-versie.  Hieronder staan de meest recente ontwikkelingen

 

Juni 2016
De conclusie van Mr Aben was in deze maand gepland, maar is weer uitgesteld en wordt nu na de zomer verwacht. In de NRC verschijnt een interview met Baybasin door journalist Marcel Haenen (“De gedachte dat ik vrij kan komen vermindert niet mijn pijn”). Misdaadjournalist Wim van de Pol behandelt op Crimesite dertien vragen over de juridische status van de zaak Baybasin en de mogelijke gevolgen van een herzieningsbeslissing door de Hoge Raad voor de Nederlandse strafrechtpraktijk: er ligt een gloeiend hete aardappel bij de Hoge Raad.

 

 

Oktober 2016
Baybasin wordt eind juli weggehaald uit Zuyderbosch na een incident met een door sympathisanten gehuurd reclamevliegtuigje. Hij wordt eerst weer naar Vught gebracht en vervolgens geïnterneerd in De Schie in Rotterdam, waar geen apart programma voor langgestraften bestaat. Een dieet aangepast aan zijn allergieën en voedselintoleranties, dat hij sinds enkele jaren volgt, wordt hem vanaf nu (om “organisatorische redenen”) geweigerd. Baybasin eet vanaf de zomer van 2016 slechts rauwe groenten en graanpap, die hij op eigen kosten in de gevangeniswinkel moet aanschaffen.

 

November 2016
Er verschijnt opnieuw een boek van Ton Derksen, Onschuldig vast, een overzicht van de strafzaken die Ton Derksen tot nu toe heeft bestudeerd. In al die zaken is er gerede twijfel aan het bewijs. Maar de zaak Baybasin spant daarin de kroon. Derksen is intussen zeker van zijn onschuld. De landelijke dagbladen, onder andere de NRC, wijden enkele artikelen aan Derksens boek.
Een comité van ex-gevangenisdirecteuren stuurt een felle brief naar advocaat-generaal Aben waarin ze het uitblijven van een conclusie strijdig noemen met het rechtsbeginsel van redelijkheid en billijkheid en waarin ze de onheuse behandeling van Baybasin aan de kaak stellen.
Journalist Wim van de Pol bericht nogmaals over de huidige impasse.

 

April 2017
Nog steeds is er geen conclusie. Na het indienen van het revisieverzoek zijn er zes jaar verstreken. Onderhalf jaar later, eind 2012, besloot advocaat-generaal Aben tot een eigen onderzoek. Sindsdien heerst radiostilte.
De induk gaat ontstaan dat de allerlaatste restjes van het toch al flinterdunne bewijs worden opgepoetst om herziening te voorkomen of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Het is alsof deze zaak niet mág worden opgelost, alsof men de zaak moedwillig wil laten verdrinken in een juridisch moeras. Want als moet worden toegegeven dat Baybasin onschuldig is en veroordeeld is op basis van vervalste bewijsmiddelen, ondergraaft dat ons strafrechtsysteem. De zaak Baybasin krijgt zo steeds meer kafkaiaanse trekken. Recht en rede moeten wijken voor de macht en de logica van een kil besloten systeem. Het is intussen vooral een morele kwestie geworden, en daarmee een schandvlek voor onze gehele rechtspleging.

 

Mei 2017
Het OM probeert de oude ontnemingszaak na 20 jaar nieuw leven in te blazen. Al vanaf Baybasins arrestatie is men op zoek naar aanwijzingen voor een vermogenstoename die op drugshandel zou kunnen wijzen, maar er is nog nooit iets gevonden. Toch wordt nu bij het gerechtshof in Den Bosch door de staat ruim 2 miljoen geeist (zie het verslag van de zitting door Crimesite en de pleitnota . Het gaat om drie zaken uit de jaren ’90. De vordering blijkt volledig te berusten op onjuiste oude vertalingen van telefoongesprekken, waarin bewust persoonsnamen zijn vervangen en ontlastende gespreksfragmenten zijn weggelaten. Een nieuwe vertaling op last van de rechter bracht dit aan te licht. Ook ontlastende verklaringen van derden en ontlastende officiele documenten zijn uit het dossier weggelaten. Zie ook:
OM zal en moet aantonen dat Baybasin een schurk is – en fraudeert daarom zelf…