De feiten over Baybasin (update mei 2017)

gepubliceerd op 29 mei 2017

Het dossier in de zaak Baybasin is omvangrijk en gecompliceerd. Daarom houden wij een chronologisch overzicht bij van 1989 tot heden. Voor het volledige overzicht in PDF, klik hier.

Voor de meest recente ontwikkelingen, klik hieronder op “lees meer”.

 

November 2016

Er verschijnt opnieuw een boek van Ton Derksen, Onschuldig vast, een overzicht van de strafzaken die Ton Derksen tot nu toe heeft  bestudeerd. In al die zaken is er gerede twijfel aan het bewijs. Maar de zaak Baybasin spant daarin de kroon. Derksen is intussen zeker van zijn onschuld. De landelijke dagbladen, onder andere de NRC, wijden enkele artikelen aan Derksens boek.

Een comité van ex-gevangenisdirecteuren stuurt een felle brief naar advocaat-generaal Aben waarin ze het uitblijven van een conclusie strijdig noemen met het rechtsbeginsel van redelijkheid en billijkheid en waarin ze de onheuse behandeling van Baybasin aan de kaak stellen.

Journalist Wim van de Pol bericht nogmaals over de huidige impasse.

 

April 2017

Nog steeds is er geen conclusie. Na het indienen van het revisieverzoek zijn er zes jaar verstreken. Onderhalf jaar later, eind 2012, besloot advocaat-generaal Aben tot een eigen onderzoek. Sindsdien heerst radiostilte.

De induk gaat ontstaan dat de allerlaatste restjes van het toch al flinterdunne bewijs worden opgepoetst om herziening te voorkomen of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Het is alsof deze zaak niet mág worden opgelost, alsof men de zaak moedwillig wil laten verdrinken in een juridisch moeras. Want als moet worden toegegeven dat Baybasin onschuldig is en veroordeeld is op basis van vervalste bewijsmiddelen, ondergraaft dat ons strafrechtsysteem. De zaak Baybasin krijgt zo steeds meer kafkaiaanse trekken. Recht en rede moeten wijken voor de macht en de logica van een kil besloten systeem. Het is intussen vooral een morele kwestie geworden, en daarmee een schandvlek voor onze gehele rechtspleging.

 

Mei 2017

Het OM probeert een oude ontnemingszaak na 20 jaar nieuw leven in te blazen. Al vanaf Baybasins arrestatie is men op zoek naar aanwijzingen voor een vermogenstoename die op drugshandel zou kunnen wijzen, maar er is nog nooit iets gevonden. Toch wordt nu bij het gerechtshof in Den Bosch door de staat ruim 2 miljoen geeist (zie het verslag van de zitting door Crimesite en de pleitnota). Het gaat om drie zaken uit de jaren ’90. De vordering blijkt volledig te berusten op onjuiste oude vertalingen van telefoongesprekken, waarin bewust persoonsnamen zijn vervangen en ontlastende gespreksfragmenten zijn weggelaten. Een nieuwe vertaling op last van de rechter bracht dit aan te licht. Ook ontlastende verklaringen van derden en ontlastende officiele documenten zijn uit het dossier weggelaten.

Klik hier voor het volledige overzicht.