De feiten over Baybasin (update april 2017)

gepubliceerd op 13 april 2017

Het dossier in de zaak Baybasin is omvangrijk en gecompliceerd. Daarom houden wij een chronologisch overzicht bij van 1989 tot heden. Voor het volledige overzicht in PDF: klik hier.

Voor de meest recente ontwikkelingen, vanaf maart 2016, klik op

 

Maart 2016

Baybasins advocate dient in februari en maart twee aanvullingen in op het  revisieverzoek van 2011. In de aanvullingen zijn de resultaten van het onderzoek aan de originele taps verwerkt. Er worden 101 nieuwe feiten besproken, die Baybasins onschuld bevestigen. Intussen zit Baybasin nog steeds vast en ondergaat hij om volstrekt onduidelijke redenen nog steeds bijna dagelijks pesterijen.

 

Juni 2016

De conclusie van Mr Aben was in deze maand gepland, maar is weer uitgesteld en wordt nu na de zomer verwacht. In de NRC verschijnt een interview met Baybasin door journalist Marcel Haenen:

 

De gedachte dat ik vrij kan komen vermindert niet mijn pijn… Als Aben zegt: sorry meneer Baybasin, u kunt gaan, dan krijg ik daarmee mijn leven niet meer terug. In die zin heb ik toch al nagenoeg alles verloren. De beslissing kan wel betekenis hebben voor het Nederlandse rechtssysteem. Dat zal moeten veranderen. Het schort aan checks and balances. Individuele rechters kunnen fouten maken maar het systeem moet dit kunnen corrigeren. Je moet nu in Nederland eerst naar de maan reizen en terug om herziening mogelijk te maken.”

 

Misdaadjournalist Wim van de Pol behandelt op Crimesite dertien vragen over de juridische status van de zaak Baybasin en de mogelijke gevolgen  van een herzieningsbeslissing door de Hoge Raad voor de Nederlandse strafrechtpraktijk: er ligt een gloeiend hete aardappel bij de Hoge Raad.

 

Oktober 2016

Baybasin wordt eind juli weggehaald uit Zuyderbosch na een incident met een door  sympathisanten ingehuurd reclamevliegtuigje. Het vliegt met de tekst Free Baybasin over de gevangenis. Dat wordt als een veiligheidsrisco opgevat en Baybasin wordt per helicopter naar Vught afgevoerd en vervolgens geïnterneerd in De Schie in Rotterdam, waar geen apart programma voor langgestraften bestaat. Een dieet aangepast aan zijn allergieën en voedselintoleranties, dat hij sinds enkele jaren volgt, wordt hem vanaf nu (om “organisatorische redenen”) geweigerd. Baybasin eet vanaf de zomer van 2016 slechts rauwe groenten en graanpap, die hij op eigen kosten in de gevangeniswinkel moet aanschaffen.

  

November 2016

Er verschijnt opnieuw een boek van Ton Derksen, Onschuldig vast, een overzicht van de strafzaken die Ton Derksen tot nu toe heeft  bestudeerd. In al die zaken is er gerede twijfel aan het bewijs. Maar de zaak Baybasin spant daarin de kroon. Derksen is intussen zeker van zijn onschuld. De landelijke dagbladen, onder andere de NRC, wijden enkele artikelen aan Derksens boek. Een comité van ex-gevangenisdirecteuren stuurt een felle brief naar advocaat-generaal Aben waarin ze het uitblijven van een conclusie strijdig noemen met het rechtsbeginsel van redelijkheid en billijkheid en waarin ze de onheuse behandeling van Baybasin aan de kaak stellen. Journalist Wim van de Pol bericht nogmaals over de huidige impasse.

 

April 2017

Nog steeds is er geen conclusie. Na het indienen van het revisieverzoek zijn er nu zes jaar verstreken. In september 2012 besloot advocaat-generaal Aben tot een eigen onderzoek. Sindsdien heerst radiostilte.

De indruk gaat ontstaan dat de allerlaatste restjes van het toch al flinterdunne bewijs worden opgepoetst om herziening te voorkomen of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Het is alsof deze zaak niet mág worden opgelost, alsof men de zaak moedwillig wil laten verdrinken in een juridisch moeras. Want als moet worden toegegeven dat Baybasin onschuldig is en veroordeeld is op basis van vervalste bewijsmiddelen, ondergraaft dat ons strafrechtsysteem. Dat is kennelijk de achterliggende gedachte. De zaak Baybasin krijgt zo steeds meer kafkaiaanse trekken. Recht en rede worden opgeofferd aan  de macht en de logica van een kil gesloten systeem.  We kunnen ondertussen spreken van een morele kwestie die de bijl aan de wortels van onze rechtstaat heeft gelegd.

 

Klik hier voor het volledige overzicht.